Skip to main content

therapie

Uw gezondheid is belangrijk voor ons

fysiotherapie

LEVEN IS BEWEGEN

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis even een plintje schilderen. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende knie, pijn in uw rug of andere lichamelijke klachten… herkenbaar?


fysiotherapie

ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.

Omdat u door een beroerte moeilijk kunt lopen. Of omdat u uw werk niet meer kunt volhouden. Of omdat uw ouders verschijnselen van dementie vertonen. Of omdat uw kind zich anders ontwikkelt. Of omdat uw collega langzaam dreigt te verpieteren in zijn rolstoel. Of omdat u regelmatig omvalt, waardoor u niet meer zelfstandig kan wonen. Of…


ergotherapie

logopedie

Logopedisten houden zich bezig met communiceren.

Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma's ingezet. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.


logopedie

Psychotherapie

Psychotherapie is een vak dat binnen de geestelijke gezondheidszorg een eigen plaats inneemt. Psychotherapie heeft zich ontwikkeld tot een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut, centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

Psychotherapie