Skip to main content

Wat is
Medical fitness

Wat is
Medical fitness

MF is het begeleiden van mensen met een verminderde belastbaarheid.
Medical fitness

Die verminderde belastbaarheid kan komen door een blessure, revalidatie na een operatie, verkeerde houding tijdens de dagelijkse bezigheden, rsi (kans), stressfactoren, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, rug-, knie-, schouderklachten, bekkeninstabiliteit en andere klachten.

Onderzoeken hebben aangetoond dat training en bewegen de beste oplossing zijn voor het verhogen van de belastbaarheid.
Fysiotherapeuten en huisartsen spelen een belangrijke rol als verwijzer bij beeïndiging van hun programma.

Het begeleiden van mensen  met een verminderde belastbaarheid vereist specifieke kennis en speciale vaardigheden.
De opleiding Medical Fitness (opleidingsinstituut FysioPhysics in Ijsselstein) bundelt de kennis en ervaring en vormt als het ware een brug tussen  fysiotherapie en fitness.

Wij behandelen en trainen mensen met specifieke klachten, chronisch zieken, en speciale doelgroepen door middel van een speciaal individueel fitnessprogramma.
Er wordt op  een verantwoorde manier getraind om:

  • de conditie te verbeteren
  • de belastbaarheid te verhogen
  • de klachten te verminderen
  • klachten of verergering van klachten te voorkomen

    Medical fitness is een intensief persoonlijk begeleid trainingsprogramma, waarvoor aangepaste tarieven gelden.
    De eerste trainingen zijn altijd op afspraak om een optimale begeleiding te kunnen bieden.
    Voor meer informatie over het medical fitness programma kunt u contact met ons opnemen.

Medical fitness

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Maak een
afspraak

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.