Skip to main content

Diagnose en therapie
volgens de methode McKenzie

Diagnose en therapie
volgens de methode McKenzie

McKenzie therapie

Rug- en nekklachten zijn veel voorkomende klachten die zeer vervelend kunnen zijn. Daar komt bij dat het niet ongewoon is dat de oorzaak van deze klachten vaak moeilijk te achterhalen is. Voor ongeveer 90% van de rug- en nekklachten kan geen oorzaak gevonden worden. De McKenzie-methode richt zich vooral op deze zgn. "a-specifieke rug- en nekklachten". Eerst krijgt u een uitgebreid vraaggesprek en een bewegingsonderzoek.

Aan de hand daarvan stellen wij een programma van oefeningen op dat specifiek gericht is op het verhelpen van uw klachten. Deze oefeningen vragen weinig tijd en kunnen thuis, op het werk of op vakantie worden uitgevoerd. Naast de oefeningen beschikken wij over voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen die u helpen bij de thuisoefeningen.

Bij de behandelingen maken wij tevens gebruik van mobilisatie- en manipulatietechnieken. De oefeningen kunt u onafhankelijk van ons doen en als dat in de toekomst nodig mocht zijn zelf hervatten. Wij hebben een samenwerkingsverband met McKenzie-klinieken in de Benelux waarop wij bij bijzondere problemen kunnen terugvallen. Daardoor is steeds de meest recente kennis over de McKenzie-therapie aanwezig.


McKenzie-methode

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Maak een
afspraak

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.